RESERVATIE COVID-AFNAME

Boek uw COVID-19 afspraak

1 afspraak = 1 persoon. Indien u met meerdere personen komt, gelieve voor elke persoon een afspraak in te boeken.

Gelieve steeds een mondmasker te dragen, ook kinderen jonger dan 12 jaar.

Veelgestelde vragen COVID

U kan zelf via onze website op de pagina “Maak een COVID afspraak” een afspraak inboeken voor een COVID-19 PCR afname. Daar heeft u ook een overzicht van al onze afnamelocaties. Kies een afnamecentrum in uw buurt, klik achter het afnamecentrum op “Boek afspraak” en kies een tijdslot.

De Corona Test Prescription Code of activatiecode of CTP-code is een code van 16 alfanumerieke karakters (4 blokken van 4 karakters).

Deze code kan u bezorgd worden door een arts of overheidsinstantie of kan u zelf online aanvragen via de website van Mijn Gezondheid.

Meer informatie over deze code vindt u op de overheidswebsite Mijn Gezondheid.

De Self Assessment Test of SAT is een gestandaardiseerde vragenlijst die u kan invullen om in te schatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een (gratis) CTP-code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. (Opgelet: 1 gratis CTP-code per 11 dagen)

Via deze link kan u onderaan de webpagina de Self Assessment Test invullen.

Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.

Neem steeds uw identiteitskaart mee naar het afnamecentrum. Indien u over een CTP-code beschikt, gelieve deze ook bij de hand te hebben.

Indien u beschikt over een geldige gratis CTP-code of een aanvraagformulier van een arts, dan hoeft u niet ter plaatse te betalen maar zal dit verlopen via uw mutualiteit.

Indien u niet beschikt over een geldige CTP-code voor een gratis test, gelieve ter plaatste te betalen, met voorkeur via Bancontact of Payconiq. Indien dit niet mogelijk is, kan u ook cash (gepast) betalen.

Er geldt een mondmaskerplicht van zodra u onze afnamelocaties betreedt. Neem dus zeker een eigen mondmasker mee. Het mondmasker mag u enkel afnemen wanneer de verpleegkundige dit vraagt.

Ja, u kan hiervoor zonder aanvraagformulier bij ons terecht. We vertrouwen er in dit geval op dat uw gegevens juist werden ingeboekt door u bij de boeking via onze website. Is de boeking telefonisch gebeurd via een medisch secretaresse in het labo, controleer dan zeker bij de afname of uw gegevens juist zijn. Het is op basis van uw e-mailadres dat er een beveiligde mail via iPatient verstuurd wordt. Indien er een fout in uw e-mailadres staat, zal u bijgevolg geen resultaat ontvangen. Uw resultaat kan u ook steeds raadplegen via www.cozo.be.

Ja, reizigers die terugkeren uit een rode zone krijgen – indien ze als hoog risico werden ingedeeld na invullen van het formulier voor zelfbeoordeling – een “Corona Test Prescription Code” (CTP-code) toegestuurd op hun GSM. Hiermee kan men zich wenden naar een van onze afnamelocaties om een test te laten afnemen.

U dient eerst en vooral de reisadviezen na te gaan om de situatie in het land van uw bestemming te kennen.

Meer info over reizen en bestemmingen vindt u terug op de website van Buitenlandse Zaken.

Voorbeeld volgens de richtlijnen van Griekenland op 9/9/2021: Griekenland wenst bij aankomst in het land een reisattest met een negatief resultaat van de COVID-19 PCR test, uitgevoerd binnen de 72 uur voor aankomst.

Voorbeeld voor reis naar Griekenland volgens richtlijnen van augustus 2020
Ik vertrek op… Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Wanneer moet de afname voor COVID gebeuren? Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
In welke vestigingen kan ik terecht? Zie vraag: Waar en wanneer kan ik een afname voor een COVID PCR test laten uitvoeren?

Indien er geen afnamecentrum in uw buurt beschikbaar is op de dag dat u moet langskomen voor een afname, kies dan een ander afnamecentrum iets verder gelegen of ga die dag naar uw huisarts.

Neen, u kan een COVID-19 PCR test laten uitvoeren op eigen vraag. Deze test wordt dan niet terugbetaald door uw mutualiteit en dient u zelf te betalen. De kostprijs van een COVID-19 PCR test bedraagt 50 euro.

De COVID-19 PCR test wordt dagelijks uitgevoerd van maandag tot en met zondag, dag en nacht.

Het laboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u van zodra het staal beschikbaar is in het labo. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij een enorme toename van het aantal aanvragen door een stijging van het aantal infecties, is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

A. Aanvraag via een arts:

Het resultaat van uw COVID-19 PCR test wordt dan gecommuniceerd naar de aanvragende arts. Bij staalafname kan u aan uw arts of verpleegkundige ook uw e-mailadres meedelen. Zo zal u bij aanmelding van uw staal in ons systeem een ontvangstbevestigingsmail krijgen. Wanneer uw resultaat gekend is zal u een tweede beveiligde mail ontvangen om uw rapport te raadplegen op basis van uw Rijksregisternummer. U kan bovendien zelf de taal kiezen (NL/FR/E/D) waarin u het rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken. Denk eraan dat u voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van uw rapport kiest. Van zodra gekend is uw COVID-19 PCR resultaat ook onmiddellijk te raadplegen via www.cozo.be

B. Afname op eigen vraag:

Bij het boeken van een staalafname kan u uw e-mailadres ingeven. Bij staalontvangst in het labo krijgt u een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd. Wanneer het resultaat gekend is, zal u deze kunnen consulteren zoals uitgelegd hierboven.

Bekijk op onze pagina ‘Resultaat raadplegen’ het stappenplan hoe u zich kan aanmelden via iPatient.

Vanaf 1 juli zal reizen binnen de Europese Unie vlotter kunnen dankzij het persoonlijke COVID-certificaat, ook wel het EU Digitaal COVID-19 certificaat genoemd.

Dit certificaat met een QR-code is te downloaden via de websites MijnGezondheid.be, MijnBurgerprofiel.bel, MyHealthViewer.be of via de mobiele CovidSafeBE-app, en kan zowel digitaal als op papier gebruikt worden.

Wie gevaccineerd is (vaccincertificaat), recent een negatieve COVID-test aflegde (testcertificaat) of is hersteld na een positieve COVID-test (herstelcertificaat), zal met het certificaat kunnen aantonen dat hij ‘covid safe’ is om te reizen.

Van zodra uw resultaat gekend is in ons labo, wordt dit onmiddellijk doorgestuurd naar de overheid. Er zit echter een vertraging op het systeem van de overheid waardoor uw resultaat pas 1.5 uur à 2 uur later in de CovidSafeBE app of op de website zal verschijnen.

Het EU digitaal COVID-19 certificaat (DCC) is een applicatie van de overheid waarop wij geen impact hebben. Het verschil in tijd heeft te maken met een omzetting van het certificaat naar de standaardtijd UTC (= Universal Time Coordinated) i.p.v. de GMT (Greenwich Mean Time) die wij hanteren. België ligt met het zomeruur twee uur later dan UTC. Hou hier dus zeker rekening mee indien u op reis vertrekt.

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat u opgaf en/of naar uw eBox die u online kan raadplegen via www.myebox.be. Als u dit quarantainecertificaat niet heeft ontvangen op een van deze twee kanalen maar u heeft wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan u het via deze site aanvragen (https://quarantaine.info-coronavirus.be/nl/quarantaine) met volgende gegevens:

  • uw rijksregisternummer
  • de 16-cijferige code die u per sms ontvangt (de quarantaine-code)
  • uw GSM-nummer
  • uw e-mailadres

Als u geen sms kan ontvangen, kan u een certificaat aanvragen via uw huisarts.

  • Indien uw arts op uw aanvraagformulier aangeeft dat u aan 1 van de gevalsdefinities voldoet of u beschikt over een geldige gratis CTP-code via een arts of overheidsinstantie, dan wordt de COVID-19 PCR test volledig terugbetaald door de mutualiteit en hoeft u niets te betalen.
  • In alle andere gevallen bedraagt de kostprijs van een COVID-19 PCR test 50 euro. Dit dient u ter plaatse te betalen.
  • Indien uw arts op uw aanvraagformulier aangeeft dat u aan 1 van de gevalsdefinities voldoet of u beschikt over een geldige gratis CTP-code van een arts of overheidsinstantie, dan wordt de COVID-19 PCR test volledig terugbetaald door de mutualiteit en hoeft u verder niets te doen.
  • Indien u zonder aanvraagformulier of zonder geldige CTP-code een afname laat uitvoeren in één van onze afnamecentra, dan dient u onmiddellijk te betalen bij de afname. Wij vragen u bij voorkeur om digitaal te betalen met Payconiq, een Bancontactapp of via Bancontact.

Dit is de NAAT-PCR test, dit staat voor Nucleic Acid Amplification Test.

Neen, momenteel voeren wij geen antigeen sneltest uit.

Voor de afname van een speekseltest kan u terecht bij uw huisarts, die voor de collectie van speeksel over specifieke afnamekits beschikt. U kan hiervoor geen afname inboeken in onze afnamecentra’s.

De SARS-CoV-2 PCR op speeksel wordt geanalyseerd in ons labo en kan uitgevoerd worden indien een nasofaryngeale afname moeilijk uitvoerbaar is (bv. bij kleine kinderen, psychiatrische patiënten of bij mensen met pathologie van het neustussenschot).

U bent zelf verantwoordelijk voor de afname van uw test. Een datum van een afname kan niet aangepast worden. Hiervoor is dan een nieuwe afspraak voor afname vereist.

De Corona Test Prescription Code of activatiecode of CTP-code is een 16-cijferige code die door het callcenter per sms wordt verstuurd naar mensen die een prioritaire test op COVID-19 nodig hebben, zoals risicocontacten van een besmette persoon of mensen die uit het buitenland naar België terugkeren en de afgelopen periode in een rode zone hebben verbleven. De CTP-code is altijd een alfanumerieke code van 16 cijfers (4 blokken van cijfers en letters) en wordt per SMS verstuurd vanaf het telefoonnummer 8811, met de boodschap:

Corona Test Prescription Code: xxxx xxxx xxxx xxxx Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Behwahren Sie diese SMS auf.

Opmerking: deze code wordt vaak verward met de Coronalert-identificatiecode: dit is de 17-cijferige code die wordt weergegeven door de Coronalert-toepassing van de patiënt.

Voor meer informatie over deze code voor de gratis PCR-test, verwijzen wij u graag door naar Mijn Gezondheid.

Indien u een CTP-code ingaf, dient deze geldig te zijn op het moment van uw afspraak. Personen met een ongeldige CTP-code op het moment van de afname, of personen zonder CTP-code, zullen gevraagd worden hun test ter plaatse te betalen. Terugbetaling van uw test is in dit geval niet meer mogelijk.

Stalen van verschillende artsen en afnamecentra in Vlaanderen komen samen toe in onze laboratoria. Hierdoor kan het zijn dat de stalen van u en uw gezinslid op een verschillende batch geanalyseerd worden. Daardoor is het mogelijk dat het ene resultaat sneller gekend is dan het andere.

Alle informatie over de COVID-19 situatie in het buitenland, over reizen naar het buitenland, over testen op het coronavirus, over de huidige quarantainemaatregelen en nog veel meer kan je terugvinden op https://www.info-coronavirus.be/nl