U bent hier

Mediabericht ‘NIPT leidt niet tot minder Down kinderen’ (De standaard 06/11/2018).

14-11-2018

Het studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) brengt jaarlijks een rapport uit van alle geboortes in Vlaanderen. Uit dit rapport blijkt dat er 11 kinderen met het syndroom van Down meer geboren zijn in 2017 dan in 2016.

Het mediabericht slaat nergens op als je rekening houdt met het feit dat de terugbetaling voor de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) pas 1 juli 2017 werd ingevoerd. Dit betekent dat de meeste kinderen van zwangerschappen waarbij in 2017 een NIPT werd uitgevoerd, pas geboren werden in 2018.

SPE heeft geen cijfers of er een screening voor het syndroom van Down werd gedaan en welke screeningstest werd uitgevoerd voor de 42 geboortes van kinderen met het syndroom van Down in 2017.

Er kunnen dus op basis van de geboortecijfers van 2017 geen conclusies getrokken worden over de NIPT!

 

Er zullen altijd kinderen met het syndroom van Down in de cijfers van het SPE zitten. De redenen hiervoor zijn:

  • De cijfers van het SPE tellen ook de kinderen mee die niet levend geboren werden, vanaf 22 weken zwangerschap en/of 500 gram.
  • Er zijn altijd mensen die geen screening voor het syndroom van Down willen (vb. religieuze redenen).
  • Er zijn altijd mensen die geen zwangerschapsafbreking willen (vb. religieuze redenen).
  • De sensitiviteit voor de bepaling van het syndroom van Down is voor de huidige NIP-testen op de markt (tussen 90-99%, afhankelijk van de test) veel beter dan de 85% voor de eerste trimesterscreening, maar is nog steeds geen 100%. De Harmony test die door Medina gebruikt wordt heeft een sensitiviteit van >99% voor het syndroom van down.

 

SPE rapport: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/SPE_Evaluatierapport%202017_DEFINITIEF.pdf