FAQ

Overzicht veelgestelde vragen

Bloedafnames

Alle info omtrent onze locaties en openingsuren kan je terugvinden op onze website.

Je kan bij ons een bloedafname laten uitvoeren op aanvraag van je arts. Neem hiervoor het voorschrift van de arts mee. Breng ook je iD of een klever van de mutualiteit mee.

Een goede bloedafname gebeurt best nuchter. Dit betekent dat je gedurende 8 tot 12 uur voor het onderzoek niet mag eten of drinken (water is toegestaan). Een maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren, net als het frequent gebruik van geneesmiddelen. Raadpleeg altijd je arts of ons medisch secretariaat voor specifieke instructies.

 • Via je huisarts: je huisarts zal een bloedonderzoek laten uitvoeren op je bloedgroep. Per post ontvang je van ons je bloedgroepkaart.
 • Via herdruk: ben je je bloedgroepkaart verloren en werd het onderzoek naar je bloedgroep in ons labo uitgevoerd? Laat het ons weten, dan sturen wij het opnieuw naar je op.

Neen, er worden geen bloedafnames uitgevoerd op feestdagen.

Resultaten

Er zijn 2 mogelijkheden om je resultaat te raadplegen:

 • Van zodra je resultaten beschikbaar zijn, worden deze onmiddellijk doorgestuurd naar de aanvragende arts.
 • Je resultaten worden steeds opgeladen op de website van www.cozo.be. Voor een standaard bloedonderzoek kan je de resultaten daar binnen de 1 à 2 dagen raadplegen.

Bij vragen over je resultaten neem je best contact op met je arts.

Mogelijks heeft de aanvragende arts je e-mailadres niet (correct) op het aanvraagformulier genoteerd. Je resultaten kan je ook steeds raadplegen via www.cozo.be.

iPatient is een patiëntenportaal van Centrum voor Medische Analyse. iPatient voorziet via internet toegang tot de laboratoriumresultaten waarvan de aanvragende arts de analyse in ons labo heeft laten uitvoeren. Let op, je krijgt enkel een iPatient mail indien je arts je mailadres correct op het aanvraagformulier heeft genoteerd.

 

De toegang tot iPatient gebeurt via een token dat je van de arts (op papier of via e-mail) krijgt in combinatie met je rijksregisternummer. Het token blijft 45 dagen geldig. Na het verstrijken van deze 45 dagen kan je een nieuwe token vragen bij je aanvragende arts.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je iPatient niet wilt openen:

 • Geen correct rijksregisternummer
 • Tijdelijke technische storing
 • De token is vervallen

Facturatie

Oud-Strijderslaan 199 – 2200 Herentals

Tel.: 014 28 50 00
(maandag – vrijdag van 8u00 tot 13u)

De samenstelling van het gefactureerde bedrag kan je bekijken via een detail van de nomenclatuurcodes/prijzen. Dit detail kan je raadplegen op de achterzijde van je factuur.

Indien analysen geschrapt zijn van terugbetaling door het ziekenfonds, zijn wij verplicht deze aan de patiënten aan te rekenen. De details kan u op de keerzijde van uw factuur terugvinden. Ter info, sinds kort betaalt het Riziv volgende courante analysen slechts 1 x per kalenderjaar terug: VitB12 – VitD – Foliumzuur.

Standaard gebeurt dat in papieren vorm, maar steeds meer patiënten vragen om een milieuvriendelijkere manier. Je kunt onze factuur daarom ook digitaal ontvangen via e-mail, Zoomit of via het gratis platform Doccle.

Wil je ook een digitale factuur?

– Om te wisselen van papier naar e-mail, neem je best contact op met de facturatiedienst.
– Gebruikers van Doccle kunnen eenvoudig zelf hun account verbinden met het medisch labo en ontvangen vanaf dan hun facturen digitaal. Meer info hierover vind je in een andere FAQ.
– Zoomit is een gratis dienst die facturen klaarzet in uw online bank en is makkelijk te activeren en te gebruiken.

 • Omdat niet al onze patiënten de mogelijkheid hebben om elektronisch te betalen, worden onze facturen zowel via Zoomit als via post verstuurd. Vanzelfsprekend hoeft U maar 1 x te betalen.
 • Indien je niet met Zoomit wenst te werken, neem je best contact op met onze dienst.
 • Indien je onze factuur via Zoomit hebt betaald, ontvang je in de toekomst geen papieren facturen meer.

Het labo factureert één keer per maand. Ongeveer 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin je analysen zijn uitgevoerd, ontvang je van onze facturatiedienst een factuur.

Wanneer je slechts een klein laboratoriumonderzoek onderging (>B750), zal je geen factuur ontvangen. In dit geval zullen wij de factuur rechtstreeks met je ziekenfonds afrekenen en ontvang je hiervan een bericht in je e-box.

Wij zijn niet in het bezit van je mutualiteitsgegevens. Je kan dit getuigschrift bij je mutualiteit indienen voor terugbetaling. Je betaalt de factuur aan het labo, de mutualiteit betaalt je terug.

Opgelet, het getuigschrift verjaart na 2 jaar.

Onze facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer BE92 3930 0992 6223 via:

 • Internet banking: aandacht! Steeds de gestructureerde mededeling vermelden.
 • Zoomit: via je banking-app. Je accepteert ons labo ‘als verzender’ van Zoomit.
 • Cash (in het labo zelf te betalen).
 • Scannen van de QR-code op je factuur.

Domiciliëring is niet mogelijk.

We zullen op basis van je naam en/of adresgegevens je openstaande factuur manueel opzoeken en de betaling juist inboeken.

Indien dit niet mogelijk is, zullen wij je eerst contacteren via het adres van de rekeninghouder om ons de betreffende gestructureerde mededeling door te geven.

Gelieve je bankgegevens, gebruikte gestructureerde mededeling en uitvoeringsdatum van betaling door te geven, zodat onze facturatiedienst de terugbetaling in orde kan brengen.

Heb je de factuur toch recent betaald op het correcte rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling? Dan heeft jouw betaling ons bericht mogelijk gekruist en ontvang je een betalingsherinnering. In dat geval mag je de betalingsherinnering gewoon negeren.

Indien er iets verkeerd ging met de postbedeling en onze originele factuur nooit kreeg, mag je het originele bedrag betalen zonder de herinneringskost. Opgelet: gebruik steeds de gestructureerde mededeling van de aanmaning!

Bij niet-betaling dien je uiteraard onze betalingsherinnering nog volledig te betalen.

In uitzonderlijke gevallen en als je kan aantonen dat je niet in één keer kan betalen, kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem contact op met onze dienst en wij bekijken de mogelijkheden.

In dit geval kan je best alle originele documenten terugsturen naar onze facturatiedienst. Je hoeft deze zending niet te frankeren, enkel vermelden ‘terug naar afzender – woont hier niet’.

Je neemt hiervoor contact op met onze dienst facturatie.

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via e-box of bij gebrek aan een rijksregisternummer via een andere duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaankost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de derde herinnering, zal een schadebeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

 1.  Verwijlintresten conform de referentie-intrestvoet, verhoogd met 8 procentpunten, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 2. Een forfaitaire vergoeding aan:
  1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In geval van betwisting zullen alleen rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Eventuele klachten dienen ons binnen de 21 dagen te bereiken. Vrij van BTW (nw art. 44, par 1, 1ste lid,1°). Informatie verwerking van persoonsgegevens: www.cma.be/privacy

COVID-19

Je kan zelf via onze website een afspraak inboeken voor een COVID-19 PCR afname. Kies een afnamecentrum in jouw buurt, klik achter het afnamecentrum op “Boek afspraak” en kies een tijdslot.

Neem steeds je identiteitskaart of een klever van de mutualiteit mee naar het afnamecentrum. Indien je over een CTP-code of een aanvraagformulier van je arts beschikt, gelieve deze ook bij de hand te hebben. Reizigers en niet-Belgen dienen ter plaatse het volledige bedrag te betalen.

Mocht je symptomen vertonen van COVID, vragen wij om een mondmasker te dragen.

Neen, je kan een COVID-19 PCR test laten uitvoeren op eigen vraag. Dan wordt de test niet terugbetaald. Met een aanvraagformulier van je arts wordt de test in bepaalde gevallen terugbetaald door je mutualiteit. De kostprijs van een COVID-19 PCR test bedraagt 50 euro.

De COVID-19 PCR test wordt uitgevoerd van maandag tot en met zondag.

Het laboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u van zodra het staal beschikbaar is in het labo. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

Wil je gegarandeerd een resultaat binnen 4u/12u/24u, dan kan eventueel een superdringende COVID test uitgevoerd worden tegen een meerprijs. Dit kan enkel gebeuren in de vestigingen in Dendermonde en Herentals én na telefonisch contact.

 1. Aanvraag via een arts:

Het resultaat van je COVID-19 PCR test wordt dan gecommuniceerd naar de aanvragende arts. Bij staalafname kan je aan je arts of verpleegkundige ook je e-mailadres meedelen. Zo zal je bij aanmelding van je staal in ons systeem een ontvangstbevestigingsmail krijgen. Wanneer je resultaat gekend is zal je een tweede beveiligde mail ontvangen om je rapport te raadplegen op basis van je rijksregisternummer. Je kan bovendien zelf de taal kiezen (NL/FR/E/D) waarin je het rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken. Denk eraan dat je voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van je rapport kiest. Van zodra gekend is je COVID-19 PCR resultaat ook onmiddellijk te raadplegen via www.cozo.be

 1. Afname op eigen vraag:

Bij het boeken van een staalafname kan je je e-mailadres ingeven. Bij staalontvangst in het labo krijg je een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd. Wanneer het resultaat gekend is, zal je deze kunnen consulteren zoals uitgelegd hierboven.

Bekijk op onze pagina ‘Resultaat raadplegen’ het stappenplan hoe je je kan aanmelden via iPatient.

aboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u van zodra het staal beschikbaar is in het labo. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

Wil je gegarandeerd een resultaat binnen 4u/12u/24u, dan kan eventueel een superdringende COVID test uitgevoerd worden tegen een meerprijs. Dit kan enkel gebeuren in de vestigingen in Dendermonde en Herentals én na telefonisch contact.

 • Indien jouw arts op je aanvraagformulier aangeeft dat je aan 1 van de gevalsdefinities voldoet of je beschikt over een geldige CTP-code, dan wordt de COVID-19 PCR test deels terugbetaald door de mutualiteit.
 • In alle andere gevallen bedraagt de kostprijs van een COVID-19 PCR test 50 euro.

Alle informatie over de COVID-19 situatie in het buitenland, over reizen naar het buitenland, over testen op het coronavirus, over de huidige quarantainemaatregelen en nog veel meer kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be.

Actuele reisadviezen per land kan je terugvinden op de website van Buitenlandse Zaken.

Testen

Neen, hiervoor verwijzen we je door naar andere laboratoria. Alle laboratoria die een DNA-vaderschapsonderzoek uitvoeren kan je op deze pagina terugvinden.

Neen, wij voeren geen onderzoeken uit op water. Hiervoor verwijzen we je graag door naar Labo Iliano in Destelbergen.