AFNAME STOELGANG

Laat tijdig uw stoelgang onderzoeken

Ook uw stoelgang reflecteert uw gezondheid. Zo zal de kinderarts bijna altijd vragen naar de consistentie en de kleur van de stoelgang van kleine kinderen. Toch zijn sommige onderdelen van de stoelgang niet zichtbaar met het blote oog. Deze kunnen bijvoorbeeld schadelijke bacteriën of parasieten bevatten.

Medina Richtlijnen Stoelgang 1

Bloed in de stoelgang?

  • Bevat uw stoelgang bloed zonder dat u dit ziet? Dat noemen we ‘occult bloed’. Uw arts kan dit wel opsporen via een stoelgangstaal. Door de beperkte stabiliteit van hemoglobine in de stoelgang, gebeurt de afname best in een geschikt afnamerecipiënt met transportmedium.  Het medium waarin de stoelgang wordt opgelost,  stabiliseert de eventueel aanwezige hemoglobine. Dit laat toe om het staal enkele dagen in de koelkast te bewaren zonder kwaliteitsverlies.
  • Wat bloedverlies door darmkanker betreft, is één ding bewezen: een tijdige vaststelling verlaagt aanzienlijk de kans op sterfte door deze aandoening.

Testen bloedverlies in stoelgang

  • Er bestaan twee testen om bloed in de stoelgang op te sporen. Bespreek met uw arts welke de meest aangewezen is voor u.
  • Voor beide testen zal uw arts u vragen om de dag(en) van de staalafname geen Cardioaspirine in te nemen.