FAQ

Overzicht veelgestelde vragen

De samenstelling van het gefactureerde bedrag kan U checken via een detail van de nomenclatuurcodes/prijzen. Dit detail kan U raadplegen op de achterkant van Uw factuur.

Indien analysen geschrapt zijn van terugbetaling door het ziekenfonds, zijn wij verplicht deze aan de patiënten aan te rekenen. Dit is zichtbaar op de detailfactuur op de achterkant onze rekening. Ter info: sinds kort betaalt het Riziv volgende courante analysen slechts 1 x per kalenderjaar terug  (VitB12 – VitD – Foliumzuur).

U heeft de keuze over de manier waarop U onze factuur wenst te ontvangen:

 • Via B-post
 • Via e-mail
 • Via Zoomit

Omdat niet al onze patiënten de mogelijkheid hebben om elektronisch te betalen, worden onze facturen zowel via Zoomit als via post verstuurd. Vanzelfsprekend hoeft U maar 1 x te betalen.

 • Indien U niet met Zoomit wenst te werken, neemt U best contact op met onze dienst
 • Indien U onze factuur via Zoomit heeft betaald, ontvangt U in de toekomst geen papieren facturen meer.

Het labo factureert één keer per maand. Ongeveer 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin je analysen zijn uitgevoerd, ontvang je van onze facturatiedienst een factuur.

Wanneer U slechts een klein laboratoriumonderzoek onderging (< B750), zal U geen factuur ontvangen. In dit geval zullen wij de factuur rechtstreeks met Uw ziekenfonds afrekenen en ontvangt U hiervan een bericht in uw e-box.

Wij zijn niet in het bezit van Uw mutualiteitsgegevens.

U kan dit getuigschrift bij je mutualiteit indienen voor terugbetaling. U betaalt de factuur aan het labo, de mutualiteit betaalt U terug.

Opgelet: het getuigschrift verjaart na 2 jaar.

Onze facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer BE38 3631 7729 0172 via:

 • Papieren overschrijving (binnen te brengen in de bank)
 • Internet banking: aandacht -> steeds de gestructureerde mededeling vermelden.
 • Zoomit via Uw banking-app: U accepteert ons lab ‘als verzender’ van Zoomit
 • Cash (in het labo zelf te betalen)
 • Scannen van de QR-code op Uw factuur.

Domiciliëring is NIET mogelijk

We zullen op basis van je naam en/of adresgegevens Uw openstaande factuur manueel opzoeken en de betaling juist inboeken.

Indien dit niet mogelijk is, zullen wij U contacteren om ons de betreffende gestructureerde mededeling door te geven

Gelieve Uw bankgegevens, gebruikte gestructureerde mededeling en uitvoeringsdatum van betaling door te geven, zodat onze dienst de terugbetaling kan regelen.

 • Heb je de factuur toch recent betaald op het correcte rekeningnummer met de juiste gestructureerde mededeling? Dan heeft jouw betaling ons bericht mogelijk gekruist en ontvang je een betalingsherinnering. In dat geval mag je de betalingsherinnering gewoon negeren.
 • Indien er iets verkeerd ging met de postbedeling en onze originele factuur nooit kreeg, mag U het originele bedrag betalen zonder de herinneringskost. Opgelet: gebruik steeds de gestructureerde mededeling van de aanmaning!
 • Bij niet-betaling dient U uiteraard onze betalingsherinnering nog volledig te betalen.

In uitzonderlijke gevallen en als je kan aantonen dat je niet in één keer kan betalen, kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem contact op onze dienst en wij bekijken de mogelijkheden.

In dit geval kan U best alle originele documenten terugsturen naar onze   facturatiedienst. U hoeft deze zending niet te frankeren, enkel vermelden “terug naar afzender – woont hier niet”

U neemt hiervoor contact op met onze dienst facturatie.

Oud-Strijderslaan 199 – 2200 Herentals

Tel.: 014 28 50 00
(maandag – vrijdag van 8u00 tot 13u)

Betalingsvoorwaarden:

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via e-box of bij gebrek aan een rijksregisternummer via een andere duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaankost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een schadebeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

 1.  Verwijlintresten conform de referentie-intrestvoet, verhoogd met 8 procentpunten, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 2. Een forfaitaire vergoeding aan:
  1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In geval van betwisting zullen alleen rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Eventuele klachten dienen ons binnen de 21 dagen te bereiken. Vrij van BTW (nw art. 44, par 1, 1ste lid,1°). Informatie verwerking van persoonsgegevens: www.cma.be/privacy