FAQ

Overzicht veelgestelde vragen

Bloedafnames

Alle info omtrent onze locaties en openingsuren kan je terugvinden op onze website.

Je kan bij ons een bloedafname laten uitvoeren op aanvraag van je arts. Neem hiervoor het voorschrift van de arts mee. Breng ook je iD of een klever van de mutualiteit mee.

Een goede bloedafname gebeurt best nuchter. Dit betekent dat je minstens 8u en bij voorkeur 12u voor de afname niets gegeten of gedronken hebt (met uitzondering van water, (lichte) zwarte koffie of thee zonder suiker). 
Een maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren, net als het frequent gebruik van geneesmiddelen. Ook zware fysieke inspanningen en roken worden best vermeden.

Raadpleeg altijd je arts of ons medisch secretariaat voor specifieke instructies.

 • Via je huisarts: je huisarts zal een bloedonderzoek laten uitvoeren op je bloedgroep. Per post ontvang je van ons je bloedgroepkaart.
 • Via herdruk: ben je je bloedgroepkaart verloren en werd het onderzoek naar je bloedgroep in ons labo uitgevoerd? Laat het ons weten, dan sturen wij het opnieuw naar je op.

Neen, er worden geen bloedafnames uitgevoerd op feestdagen.

MyBooking

Je kan zelf via onze website een afspraak inboeken voor een (bloed)afname. Kies een afnamecentrum in jouw buurt, klik achter het afnamecentrum op “Boek afspraak” en kies een tijdslot.

Belangrijk: zorg voor een aanvraagformulier van een arts.

Onze verpleegkundigen kunnen (en mogen) geen afname doen zonder aanvraagformulier van een arts. Dit mag je dus zeker niet vergeten. Daarnaast houd je best een identiteitskaart, of in het geval van een kind, een kids-ID, bij de hand. Andere instructies krijg je na het boeken van een afspraak en kan je nalezen in de bevestigingsmail.

Dat hangt ervan af voor welk type afname je komt. Volg de instructies van de arts op en lees ook de instructies die je ontvangt in de bevestigingsmail. Niet ontvangen of je twijfelt? Contacteer dan je arts of het medisch labo.

Dat is normaal en komt regelmatig voor. Er is geen ander advies dan te proberen ontspannen. Haal diep adem, drink voldoende water, zorg voor iets om je aandacht af te leiden. Informeer de verpleegkundige op voorhand en kijk weg tijdens de afname.

Controleer je spamfolder (en voeg het labo toe aan uw contacten als dit de reden is). Vind je geen e-mail terug? Contacteer dan het medisch labo. We kijken het graag voor u na.

Artsen die samenwerken met het labo kunnen met één klik zorgen voor een e-mail waarin je een afspraaklink ontvangt. Daarmee wordt het artsenaanvraagformulier meteen gekoppeld aan je afspraak. Handig!

Zonder aanvraagformulier mogen onze verpleegkundigen geen afnames doen. Je brengt dus best een papieren aanvraagformulier mee naar je afspraak, tenzij je arts samenwerkt met het labo en het aanvraagformulier digitaal heeft doorgestuurd aan het labo via zijn artsenpakket.

Uiteraard. Dat kan tot 4 uur voor de afspraak. Indien je korter dan 4 uur voor de afspraak dient te verplaatsen of annuleren, dan neem je best telefonisch contact op met het afnamecentrum in kwestie. Je kan de contactgegevens terugvinden op deze pagina.

Resultaten

Er zijn 2 mogelijkheden om je resultaat te raadplegen:

 • Van zodra je resultaten beschikbaar zijn, worden deze onmiddellijk doorgestuurd naar de aanvragende arts.
 • Je resultaten worden steeds opgeladen op de website van www.cozo.be. Voor een standaard bloedonderzoek kan je de resultaten daar binnen de 1 à 2 dagen raadplegen.

Bij vragen over je resultaten neem je best contact op met je arts.

Mogelijks heeft de aanvragende arts je e-mailadres niet (correct) op het aanvraagformulier genoteerd. Je resultaten kan je ook steeds raadplegen via www.cozo.be.

iPatient is een patiëntenportaal van Centrum voor Medische Analyse. iPatient voorziet via internet toegang tot de laboratoriumresultaten waarvan de aanvragende arts de analyse in ons labo heeft laten uitvoeren. Let op, je krijgt enkel een iPatient mail indien je arts je mailadres correct op het aanvraagformulier heeft genoteerd.

De toegang tot iPatient gebeurt via een token dat je van de arts (op papier of via e-mail) krijgt in combinatie met je rijksregisternummer. Het token blijft 45 dagen geldig. Na het verstrijken van deze 45 dagen kan je een nieuwe token vragen bij je aanvragende arts.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je iPatient niet wilt openen:

 • Geen correct rijksregisternummer
 • Tijdelijke technische storing
 • De token is vervallen

Facturatie

Oud-Strijderslaan 199 – 2200 Herentals

Heeft u een niet-dringende vraag? Stuur een e-mail naar
fact@cma.be

Je mag ons ook altijd bellen op 014/28.50.36 (maandag – vrijdag van 8u00 tot 13u) en dan helpen we je meteen.

De samenstelling van het gefactureerde bedrag kan je bekijken via een detail van de nomenclatuurcodes/prijzen. Dit detail kan je raadplegen op de achterzijde van je factuur.

Indien analysen geschrapt zijn van terugbetaling door het ziekenfonds, zijn wij verplicht deze aan de patiënten aan te rekenen. De details kan u op de keerzijde van uw factuur terugvinden. Ter info, sinds kort betaalt het Riziv volgende courante analysen slechts 1 x per kalenderjaar terug: VitB12 – VitD – Foliumzuur.

Standaard gebeurt dat in papieren vorm, maar steeds meer patiënten vragen om een milieuvriendelijkere manier. Je kunt onze factuur daarom ook digitaal ontvangen via e-mail, Zoomit of via het gratis platform Doccle.

Wil je ook een digitale factuur?

– Om te wisselen van papier naar e-mail, neem je best contact op met de facturatiedienst.
– Gebruikers van Doccle kunnen eenvoudig zelf hun account verbinden met het medisch labo en ontvangen vanaf dan hun facturen digitaal. Meer info hierover vind je in een andere FAQ.
– Zoomit is een gratis dienst die facturen klaarzet in uw online bank en is makkelijk te activeren en te gebruiken.

Het labo factureert één keer per maand. Ongeveer 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin je analysen zijn uitgevoerd, ontvang je van onze facturatiedienst een factuur.

Wanneer je slechts een klein laboratoriumonderzoek onderging (>B750), zal je geen factuur ontvangen. In dit geval zullen wij de factuur rechtstreeks met je ziekenfonds afrekenen en ontvang je hiervan een bericht in je e-box.

Wij zijn niet in het bezit van je mutualiteitsgegevens. Je kan dit getuigschrift bij je mutualiteit indienen voor terugbetaling. Je betaalt de factuur aan het labo, de mutualiteit betaalt je terug.

Opgelet, het getuigschrift verjaart na 2 jaar.

Alle betaalgegevens (rekeningnummer, gestructureerde mededeling, bedrag, …) vind je op onze (digitale) factuur.

En nog makkelijker is om de QR-code te scannen met jouw internet banking app(licatie). Dan hoef je zelf niets over te typen.

Zoomit: via je banking-app. Je accepteert ons labo ‘als verzender’ van Zoomit.

Tenslotte kan je er ook voor kiezen om cash in het medisch labo te betalen. Domiciliëring is helaas niet mogelijk.

We zullen op basis van je naam en/of adresgegevens je openstaande factuur manueel opzoeken en de betaling juist inboeken.

Indien dit niet mogelijk is, zullen wij je eerst contacteren via het adres van de rekeninghouder om ons de betreffende gestructureerde mededeling door te geven.

Gelieve je bankgegevens, gebruikte gestructureerde mededeling en uitvoeringsdatum van betaling door te geven, zodat onze facturatiedienst de terugbetaling in orde kan brengen.

Heb je de factuur recent betaald? Controleer dan het bedrag en check of het rekeningnummer van de begunstigde en de gestructureerde mededeling correct zijn ingevoerd. Mogelijks heeft jouw betaling ons bericht gekruist en ontvang je daarom een betalingsherinnering. In dat geval mag je de betalingsherinnering gewoon negeren.

Indien er iets verkeerd ging met de postbedeling en onze originele factuur nooit kreeg, mag je het originele bedrag betalen zonder de herinneringskost. Opgelet: gebruik steeds de gestructureerde mededeling van de aanmaning!

Bij niet-betaling dien je uiteraard onze betalingsherinnering nog volledig te betalen.

In uitzonderlijke gevallen en als je kan aantonen dat je niet in één keer kan betalen, kan een afbetalingsplan opgesteld worden. Neem contact op met onze dienst en wij bekijken de mogelijkheden.

In dit geval kan je best alle originele documenten terugsturen naar onze facturatiedienst. Je hoeft deze zending niet te frankeren, enkel vermelden ‘terug naar afzender – woont hier niet’.

Ontvang je via e-mail een factuur die niet voor jou bestemd is?
Dan vragen we je om ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen per e-mail of telefoon en het e-mail-bericht erna te verwijderen zonder kennis te nemen van de inhoud ervan en zonder het aan derden ter kennis te brengen.

Je neemt hiervoor contact op met onze dienst facturatie.

Na het verstrijken van de vervaldatum wordt een eerste gratis herinnering verstuurd via e-box of bij gebrek aan een rijksregisternummer via een andere duurzame drager. Bij niet-betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaankost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de derde herinnering, zal een schadebeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

 1.  Verwijlintresten conform de referentie-intrestvoet, verhoogd met 8 procentpunten, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 2. Een forfaitaire vergoeding aan:
  1.  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150.01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
  3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In de gevallen waar het labo sommen verschuldigd zou zijn, gelden eveneens bovenvermelde bepalingen.

In geval van betwisting zullen alleen rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Eventuele klachten dienen ons binnen de 21 dagen te bereiken. Vrij van BTW (nw art. 44, par 1, 1ste lid,1°). Informatie verwerking van persoonsgegevens: www.cma.be/privacy

Facturen digitaal ontvangen en bewaren via Doccle is handig en milieuvriendelijk. Ook het medisch labo werkt samen met Doccle.

Zo krijg je onze facturen via Doccle:

1. Ga naar jouw Doccle-account. Hebt u nog geen Doccle-account, dan kunt u die eenvoudig aanmaken op doccle.be
2. Vervolgens kies je ‘maak een ‘verbinding’, en selecteer je het medisch labo in de lijst van bedrijven via een druk op de knop.
3. Geef jouw rijksregisternummer en factuurnummer in. Dat vind je respectievelijk op je identiteitskaart, en op jouw (laatste) factuur. Done! Vanaf nu zal je onze facturen digitaal ontvangen. Doccle informeert je via e-mail als er nieuwe documenten zijn.

Wil je nog meer uitleg? Dan kan je ook terecht op de Doccle-pagina van het medisch labo: doccle.be/bedrijven/medisch-labo/cma/. Of lees de FAQ van Doccle even door, want waarschijnlijk hadden andere gebruikers dezelfde vragen als jij.

Met Doccle kan je documenten ontvangen, betalen, ondertekenen en bewaren in jouw persoonlijke digitale kluis. Altijd en overal heb je jouw paperassen bij de hand via jouw pc, smartphone of tablet. En ook het medisch labo gebruikt Doccle. Je kunt dus ook jouw factuur ontvangen en bewaren via Doccle.

Doccle biedt je heel wat voordelen:

Gratis. Al jouw documenten worden zonder kosten in jouw persoonlijke digitale kluis bewaard. Jouw Doccle-account is én blijft gratis.
Cyberveilig. Want phishers krijgen geen kans, jouw factuur komt immers toe in je Doccle-account. Zo ben je zeker dat het een echte factuur is.
Nooit meer zoeken. Al jouw documenten worden netjes opgeslagen dus hoef je niet meer te zoeken naar documenten.
Makkelijk. Je krijgt een boodschap in de app of een e-mail bij een nieuw document, dus je mist nooit iets!
Geen aanmaningskosten meer. Facturen vergeten te betalen is verleden tijd. Wanneer de vervaldag dichterbij komt, krijg je een herinnering.
Milieuvriendelijk. Door jouw facturen digitaal te laten toekomen, denk je aan het milieu en draag je bij aan minder papierverbruik.

COVID-19

Je kan zelf via onze website op de pagina “Maak een COVID afspraak” een afspraak inboeken voor een COVID-19 PCR afname. Daar heb je ook een overzicht van al onze afnamelocaties. Kies een afnamecentrum in jouw buurt, klik achter het afnamecentrum op “Boek afspraak” en kies een tijdslot.

Neem steeds je identiteitskaart of een klever van de mutualiteit mee naar het afnamecentrum. Indien je over een CTP-code of een aanvraagformulier van je arts beschikt, gelieve deze ook bij de hand te hebben. Reizigers en niet-Belgen dienen ter plaatse het volledige bedrag te betalen.

Mocht je symptomen vertonen van COVID, vragen wij om een mondmasker te dragen.

Neen, je kan een COVID-19 PCR test laten uitvoeren op eigen vraag. Dan wordt de test niet terugbetaald. Met een aanvraagformulier van je arts wordt de test in bepaalde gevallen terugbetaald door je mutualiteit. De kostprijs van een COVID-19 PCR test bedraagt 50 euro.

De COVID-19 PCR test wordt uitgevoerd van maandag tot en met zondag.

Het laboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u van zodra het staal beschikbaar is in het labo. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

Wil je gegarandeerd een resultaat binnen 4u/12u/24u, dan kan eventueel een superdringende COVID test uitgevoerd worden tegen een meerprijs. Dit kan enkel gebeuren in de vestigingen in Dendermonde en Herentals én na telefonisch contact.

 1. Aanvraag via een arts:

Het resultaat van je COVID-19 PCR test wordt dan gecommuniceerd naar de aanvragende arts. Bij staalafname kan je aan je arts of verpleegkundige ook je e-mailadres meedelen. Zo zal je bij aanmelding van je staal in ons systeem een ontvangstbevestigingsmail krijgen. Wanneer je resultaat gekend is zal je een tweede beveiligde mail ontvangen om je rapport te raadplegen op basis van je rijksregisternummer. Je kan bovendien zelf de taal kiezen (NL/FR/E/D) waarin je het rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken. Denk eraan dat je voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van je rapport kiest. Van zodra gekend is je COVID-19 PCR resultaat ook onmiddellijk te raadplegen via www.cozo.be

 1. Afname op eigen vraag:

Bij het boeken van een staalafname kan je je e-mailadres ingeven. Bij staalontvangst in het labo krijg je een ontvangstbevestiging per mail toegestuurd. Wanneer het resultaat gekend is, zal je deze kunnen consulteren zoals uitgelegd hierboven.

Bekijk op onze pagina ‘Resultaat raadplegen’ het stappenplan hoe je je kan aanmelden via iPatient.

aboratorium streeft naar een antwoordtijd binnen 24u van zodra het staal beschikbaar is in het labo. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat resultaten toch vertraging oplopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaten die later gekend zijn.

Wil je gegarandeerd een resultaat binnen 4u/12u/24u, dan kan eventueel een superdringende COVID test uitgevoerd worden tegen een meerprijs. Dit kan enkel gebeuren in de vestigingen in Dendermonde en Herentals én na telefonisch contact.

 • Indien jouw arts op je aanvraagformulier aangeeft dat je aan 1 van de gevalsdefinities voldoet of je beschikt over een geldige CTP-code, dan wordt de COVID-19 PCR test deels terugbetaald door de mutualiteit.
 • In alle andere gevallen bedraagt de kostprijs van een COVID-19 PCR test 50 euro.

Alle informatie over de COVID-19 situatie in het buitenland, over reizen naar het buitenland, over testen op het coronavirus, over de huidige quarantainemaatregelen en nog veel meer kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be.

Actuele reisadviezen per land kan je terugvinden op de website van Buitenlandse Zaken.

Testen

Neen, hiervoor verwijzen we je door naar andere laboratoria. Alle laboratoria die een DNA-vaderschapsonderzoek uitvoeren kan je op deze pagina terugvinden.

Neen, wij voeren geen onderzoeken uit op water. Hiervoor verwijzen we je graag door naar Labo Iliano in Destelbergen.