RESULTAAT RAADPLEGEN

Er zijn 2 mogelijkheden om je resultaat te raadplegen:

1. Van zodra je COVID-19 PCR resultaat gekend is kan je het onmiddellijk raadplegen via cozo.be.

2. Indien wij over een correct e-mailadres beschikken, zal je bij aanmelding van je staal een e-mail van ons krijgen via iPatient, ons beveiligd systeem waarmee je jouw laboresultaten kan consulteren.

Hoe werkt iPatient?

Geef je correct e-mailadres door bij de staalafname aan jearts of in één van onze afnamecentra.
Zodra je staal aangemeld is in het labo ontvang je deze e-mail met volgende info:

Registratie iPatiënt

Dit e-mailadres werd geregistreerd in ons iPatient-systeem.
Zodra de laboresultaten beschikbaar zijn …

Resultaat gekend

Van zodra het resultaat gekend is, ontvang je je volgende beveiligde mail met je persoonlijke token:

Bekijk uw laboresultaten:

Beste,
Klik op onderstaande knop om je laboresultaten te bekijken. Je kan vervolgens aanmelden met je rijksregisternummer.

Bekijk Resultaten@2x
iPatient

Als deze knop niet werkt, kan je je via
www.ipatient.be en uw token xxxxxxxxxxxxxxxx
aanmelden.

Aanmelden

Vul in het veld ‘RRN’ uw rijksregisternummer in.
Je vindt deze op de achterkant van je identiteitskaart.
Klik nadien op ‘Aanmelden’.

Selecteer je taal

Kies de taal (NL/FR/EN/DU) waarin je jouw rapport wenst af te drukken door op de corresponderende vlag van het land te klikken.

Denk er aan dat je voor een buitenlandse reis best een Engelstalige versie van je rapport kiest. Klik nadien op ‘Download PDF’.

Medina Resultaten Bg@2x