NIEUWS

5.10.2022

Alfa-1-antitrypsine deficiëntie

Wereldwijd is alfa-1-antitrypsine deficiëntie één van de meest voorkomende erfelijke aandoeningen bij volwassenen. De ernstige vorm komt in West-Europa wisselend voor met gevolgen voor ongeveer 1/1500 tot 1/3000 personen. De meeste gevallen blijven echter onder de radar en worden niet gediagnosticeerd.