AFNAME BLOED

Richtlijnen voor bloedafname

De waarde van een laboratoriumonderzoek hangt grotendeels af van de voorbereiding op de bloedafname.

Bloedprik

Een goede bloedafname gebeurt daarom best:

  • Nuchter
  • Na bedrust
  • Altijd op hetzelfde tijdstip van de dag
  • In dezelfde houding (zittend of liggend)

Deze factoren beïnvloeden mogelijk de analyseresultaten en hun interpretatie:

  • Nuchter betekent dat u 8 uur voor de bloedafname niet meer eet of drinkt. Een kleine slok water voor inname van medicatie kan wel.
  • Een ‘zware’, vetrijke maaltijd kan een bloedonderzoek volledig verstoren.
  • De kans bestaat dat u voor bepaalde onderzoeken een dieet dient te volgen. Dit gedurende de dagen die voorafgaan aan het onderzoek.
  • Frequent gebruik van geneesmiddelen oefent ook een impact uit op analyseresultaten.