ONDERZOEKSGEBIEDEN

Brede competentie in klinische analysen en unieke expertise in dermatologische diagnostiek

Dankzij het blijvend inzetten op innovatie en vernieuwde technologieën groeiden we uit tot een van de meest gespecialiseerde labo’s in België, met een brede competentie in klinische analysen en unieke expertise in verschillende domeinen van de klinische biologie, o.a. de dermatologie, toxicologie, complementaire geneeskunde, moleculaire diagnostiek, …

Het labo voert analysen uit binnen de volgende onderzoeksgebieden:

Laborante

Anatomopathologie

Onze afdeling anatomopathologie is gespecialiseerd in de pathologie van huidziekten. Ons team pathologen verwerkt in onze vestigingen meer dan 60.000 inzendingen van dermatologen over heel Vlaanderen.

Het spectrum van dermatopathologische diagnostiek is zeer ruim. Zo omvat het onder meer biopten en excisies van alle soorten pigmentletsels, cutane tumoren en  inflammatoire dermatosen. De expertise die doorheen de jaren werd opgebouwd is meer dan uniek. Bovendien wordt de kennis van de betrokken dermatopathologen voortdurend bijgeschaafd via bijscholing in diverse en vooral buitenlandse meetings, cursussen en workshops.

Tussen de collega’s is er dagelijks overleg over moeilijke casuïstiek. Ook dergelijke feedback is enorm waardevol. Meer nog, deze is een vereiste voor de kritische en genuanceerde analyse van dermatopathologische diagnoses. Clinico-pathologische besprekingen kunnen we steeds organiseren in onze vestiging te Antwerpen.

Het laboratorium beschikt uiteraard over een waaier van bijkomende diagnostische hulpmiddelen (specifieke kleuringen, immunohistochemie, immuunfluorescentie) voor een verdere verfijning van de diagnostiek.

Klinische biologie

 • Coagulatie en hemostase:
  onderzoek van het stollingssysteem en dit zowel in het kader van het gebruik en aanpassing van bloedverdunners als in het kader van en diagnose van te snelle klontervorming (diepe veneuze trombose).
 • Hematologie:
  onderzoek van de cellulaire elementen in het bloed ter diagnose van infecties, hematologische aandoeningen, bloedarmoede, leukemie, …
 • Immunohematologie:
  Bepaling van de bloedgroep, opzoeken van bloedgroep-antistoffen zowel tijdens de zwangerschap als voor of na transfusie, opzoeken van auto-immuun afbraak van rode bloedcellen, geschiktheidsonderzoek voor transfusie, …
 • Klinische chemie (biochemie):
  Onderzoek op de werking van de verschillende organen: nierfunctie, levertesten, onderzoek op hartaandoeningen o.a. diagnose van infarct of hartfalen, …
  Opvolging van diverse noodzakelijke bestanddelen in het bloed zoals ijzer, calcium, magnesium, eiwitten, vitaminen, …
 • Hormonologie:
  Opvolging van de verschillende hormonen in het bloed o.a. in het kader van fertiliteitsproblemen, groeiachterstand, botafbraak, waterhuishouding, voedingssupplementen, diagnose en opvolging van schilklieraandoeningen, …
 • Microbiologie:
  D.m.v. de klassieke bacteriologie opsporen en identificatie van ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen, gisten, schimmels, parasieten, in stalen van de patiënt bv urine, stoelgang, bloed; en indien mogelijk opzoeken van hun gevoeligheid voor antibiotica.
  D.m.v. PCR technieken wordt het DNA/RNA van de ziekteverwekker opgespoord en geïdentificeerd.
 • Reproductieve geneeskunde :
  Onderzoek naar erfelijke afwijkingen tijdens de zwangerschap o.m. trisomie 21, 18 en 13 (NIPT) .  NIPT is een niet invasieve eenvoudige bloedtest die vanaf de 12de zwangerschapsweek de foetus kan screenen op basis van onderzoek op foetaal DNA aanwezig in het bloed van de moeder. De test biedt eveneens de mogelijkheid om het geslacht van de foetus te identificeren.
 • Radio-isotopen in vitro (RIA): voor de diagnose van bijvoorbeeld schildklieraandoeningen of bepaalde kankers, …
 • Serologie en immunologie:
  Onderzoek van ons afweersysteem en opsporing van afwijkingen hiervan: monoclonale gammopathies, Kahler, immuundeficiënties, …
  Opsporen van specifieke antilichamen tegen bepaalde ziektekiemen en evaluatie van specifieke afweer tegen de meest voorkomende ziekteverwekkers. O.a. in het kader van de zwangerschap, maar ook rond opvolging van geelzucht, vermoeidheid, klierkoorts, …
 • Therapeutische monitoring:
  Van medicatie: wordt ingezet voor het doseren van bepaalde medicamenten zoals anti-epilepticum.
  Opvolging van tumoren en kankers en opflakkering ervan d.m.v. specifieke merkers aanwezig in bloed.
 • Toxicologie en gerechtelijke geneeskunde
  Onderzoek op intoxicaties door bv. alcohol, drugs, geneesmiddelen, … en dit zowel diagnostisch als in het kader van gerechtelijk onderzoek.
  Dopingcontrole in opdracht van de ICU.
 • Arbeidsgeneeskunde
  Onderzoek op toxische stoffen in het bloed, afkomstig van de werkvloer: CO-vergiftiging, toxische stoffen aanwezig in verf, loodvergiftiging, kwik, hippuurzuur, muconzuur, …
 • Functionele/complementaire geneeskunde
  Functionele geneeskunde is een holistische aanpak, complementair aan de klassieke geneeskunde.  Wetenschappelijk onderbouwde functionele (of complementaire ) analysen kunnen bijdragen aan functionele informatie voor het stellen van een correcte diagnose.
 • Sportgeneeskunde
  Opvolgen van fysische inspanningen en conditietraining bij sporters, zoals het doseren van lactaat en andere parameters, die nodig zijn bij de opvolging van aeroob/anaeroob metabolisme en de algemene gezondheidstoestand van de sporter.
 • Expertise (gerechtelijk alcoholonderzoek)
 • Toxicologie

Moleculaire diagnostiek

Onderzoek op erfelijke aandoeningen d.m.v. onderzoek op het DNA aanwezig in ons bloed, o.a. voor naar erfelijke stollingsstoornissen of verhoogde kans op klontervorming, Down-screening, HLA-typering, …

Via het specifiek vermenigvuldigen en vervolgens identificeren van RNA/DNA van de ziekteverwekker het opsporen en diagnosticeren van infectieuze aandoeningen als aanvulling of ter vervanging van de klassieke microbiologie: Chlamydia, gonococcen, e.a. maar ook HPV-screening ter vervanging van de cervixcytologie.

Diergeneeskunde

De laboratoriumgroep, CMA, Medina, AKL en LKO-LMC, heeft een afzonderlijke veterinaire afdeling, die in opdracht van het diergeneeskundige laboratorium Velab, diergeneeskundige analysen uitvoert. De analysen van de dierenstalen worden, gescheiden van de humane stalen, uitgevoerd op voor een deel speciale veterinaire analysetoestellen.

Voor meer informatie hieromtrent: raadpleeg www.velab.be