KWALITEITSLABEL

BELAC-certificaat

Ons laboratorium behoort tot de eerste Belgische laboratoria die het BELAC-certificaat behaalden. Hierdoor voldoet het aan de Europese norm ISO 15189, de overeenkomsten met de vereisten van ISO/CEI Guide 25, en de toepasselijke delen van de norm NBN-EN 29002 (ISO 9002).

Deze accreditatie omvat de verschillende domeinen van klinische biologie:

  • Klinische chemie
  • Hormonologie
  • TDM en toxicologie
  • Hematologie, immunohematologie en coagulatie
  • Infectieuze serologie
  • Moleculaire biologie
  • Microbiologie
  • Anatomopathologie

De volledige lijst met analyses waarop deze accreditatie betrekking heeft, kan u hier consulteren.

Belac Logo 007med

BELAC maakt deel uit van de Europese koepelorganisatie EA (European Cooperation for Accreditation of Laboratories). Bovendien hebben BELAC en de EA een multilaterale erkenningsovereenkomst ondertekend. Met de Europese acceptatie van laboratoriumresultaten en certificaten als resultaat.